De laatste reis
op weg
naar het hart
van je geliefden
voor altijd!

Ieder mens krijgt er in het leven mee te maken: afscheid nemen van een dierbare.
Vaak komt het onverwacht, zelfs als het te verwachten is. Vrijwel altijd gaat het gepaard met heftige emoties. In die moeilijke en emotionele dagen is het fijn dat er iemand is die je bijstaat om de laatste reis te organiseren. Een vast aanspreekpunt, een luisterend oor, iemand die helpt om het afscheid zo persoonlijk mogelijk te maken, die ruimte geeft voor je eigen keuzes en die (on)zichtbaar aanwezig is zodat het definitieve afscheidsmoment zo persoonlijk mogelijk is.

De periode van het overlijden tot aan het afscheid is een ode aan het leven van de overledene en een tijd waarin een traan van verdriet afgewisseld wordt met een glimlach van herinnering.

Ik zie het als mijn taak om in de dagen tussen overlijden en uitvaart te (helpen) organiseren, te inspireren en te regisseren, in alle rust! Daar een rol in vervullen, er zijn voor de naasten en te zorgen dat de uitvaart een waardevol afscheid wordt, dat is mijn persoonlijke missie.

BDL Uitvaartzorg
Betsy Diender-Lohuis

Uitvaartbegeleider & Uitvaartspreker